דלג לתוכן ראשי
כניסת משתמש רשום
צור קשר 03-9298112 צ'ט פורום
* מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
בחרת ב: גאוגרפיה > ספר לימוד דיגיטלי
קיימים 2 חומרי הוראה במקצוע גאוגרפיה, סוג פריט ספר לימוד דיגיטלי
סוג פריט
נוצר על ידי
מיומנויות
שפה
סיווג פדגוגי
דירוג:
מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1
בתשלום: לא
מס': 7505

כדור הארץ והסביבה

תהליכי היווצרות כדור הארץ, מגוון הנופים וסוגי האקלים על פניו, וכן התנאים הדרושים לקיומם של האדם, החי והצומח - האוויר, המים, הקרקע, חומרי הבניה, המחצבים ומקורות האנרגיה. בספר מודגשת השפעתו הגדלה של המרכיב האנושי על המערכות המורכבות הבונות את כדור הארץ, וכן אחריותו של האדם לשלומו של העולם.
כיתות: י, יא, יב שפה: עברית
סוג פריט: ספר לימוד דיגיטלי
נוצר על ידי: משרד החינוך
עודכן בתאריך: 12/12/2012
דירוג:
מספר מדרגים: 0מספר מדרגים: 0מספר מדרגים: 0מספר מדרגים: 0מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 7966

האדם במרחב החברתי תרבותי

הספר עוסק בנושאים רבי חשיבות לעתידו של העולם ולעתידה של מדינת ישראל , ובהם : תהליכי הגלובליזציה והשפעתם על המרחב הפיזי והאנושי ; תופעות רחבות ממדים של עוני ורעב בקרב קבוצות אוכלוסייה גדולות ; אי-השוויון המרחבי והחתירה לצדק סביבתי ולשוויון בין חבלי עולם שונים ; תהליכי השינוי רבי העוצמה המתחוללים במרחב העירוני ובמרחב הכפרי ועוד
כיתות: י, יא, יב שפה: עברית
סוג פריט: ספר לימוד דיגיטלי
נוצר על ידי: משרד החינוך
עודכן בתאריך: 28/01/2013
SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduRateNum, EduThumbnail, EduDescription, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduClasses, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduItemType",'"ספר לימוד דיגיטלי"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"*m7c*"')) ORDER BY EduCreatedByOrder SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduDescription, EduRateNum, EduThumbnail, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduAuthorId,Size, Rank, Path, Title, Description, Write, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduEduType, EduClasses, EDUOFFICEITEM, EDUCLASSIFICATION, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduItemType",'"ספר לימוד דיגיטלי"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"*m7c*"')) ORDER BY EduCreatedByOrder
כתבו לנו קישורים שימושיים מפתח המקצועות עזרה
הפורטל הגדול > גאוגרפיה > דפים > default.aspx