דלג לתוכן ראשי
כניסת משתמש רשום
צור קשר 03-9298112 צ'ט פורום
* מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
בחרת ב:
SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduRateNum, EduThumbnail, EduDescription, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduClasses, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m5cI"')) ORDER BY EduCreatedByOrder SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduDescription, EduRateNum, EduThumbnail, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduAuthorId,Size, Rank, Path, Title, Description, Write, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduEduType, EduClasses, EDUOFFICEITEM, EDUCLASSIFICATION, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m5cI"')) ORDER BY EduCreatedByOrder
חינוך לשוני עברית כיתה ט נושאי לימוד
אוצר מילים ומשמעים - יחסים סמנטיים (0)אוצר מילים ומשמעים - לשון נקייה (1)אוצר מילים ומשמעים - מעתקי משמעות (מטאפורה, מטונימיה) (1)אוצר מילים ומשמעים - משמעויות מילים (18)אוצר מילים ומשמעים - סוגי הגדרות (0)אוצר מילים ומשמעים - סוגי מילונים (1)אוצר מילים ומשמעים - ערך מילוני (1)אוצר מילים ומשמעים - צירופים כבולים (0)אוצר מילים ומשמעים - קונוטציות (0)אוצר מילים ומשמעים - שדות סמנטיים (0)אוצר מילים ומשמעים - שימוש במילון (2)הבנת הנקרא -טקסט טיעון (10)הבנת הנקרא- טקסט מידע (8)הבנת הנקרא -טקסט שימושי (1)הבעה בכתב- כתיבה נרטיבית (יומן אישי; יומן מסע; מכתב אישי) (1)הבעה בכתב- כתיבה שימושית (עלון מידע; הנחיות והוראות) (6)הבעה בכתב- כתיבה תיאורית (תיאור תופעה; תיאור תהליך; המללה של היצגים גרפיים; דוח מעבדה) (7)הבעה בכתב- כתיבת טיעון (מאמר עמדה; תגובה; חוות דעת;) (3)הבעה בכתב- כתיבת סיכום לסוגיו (על-פי מקור אחד או יותר) (1)הבעה בע"פ- דיון (0)הבעה בע"פ- הרצאה (0)הבעה בע"פ- טיעון (4)תורת הצורות - בניינים (1)תורת הצורות - גזירה מסורגת (1)תורת הצורות - גזירה קווית (1)תורת הצורות – גזרות (השלמים) (0)תורת הצורות - המילה והצורן (0)תורת הצורות - משמעויות הצורנים (0)תורת הצורות - צורני גזירה וצורני נטייה (1)תורת הצורות - שם המספר (0)תורת התחביר - הצירוף והמשפט (0)תורת התחביר - התאם (0)תורת התחביר - חלקי הדיבור (0)תורת התחביר - חלקי משפט (0)תורת התחביר - יחסים לוגיים (0)תורת התחביר - סדר מילים במשפט (3)תורת התחביר - סוגי משפטים (1)תורת התחביר - צירופים שמניים (הבחנה בין שם עצם ותוארו לבין סמיכות) (0)
טרם הוזנו חומרי הוראה למקצוע חינוך לשוני עברית לכיתה ט
כתבו לנו קישורים שימושיים מפתח המקצועות עזרה
הפורטל הגדול > חינוך לשוני עברית > Pages > default.aspx