דלג לתוכן ראשי
כניסת משתמש רשום
צור קשר 03-9298112 צ'ט פורום
* מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
בחרת ב: חינוך לשוני עברית > טקסטים למטרות טיעון ושכנוע > ה
קיימים 44 חומרי הוראה במקצוע חינוך לשוני עברית לכיתה ה בנושא לימוד "טקסטים למטרות טיעון ושכנוע "
סוג פריט
נוצר על ידי
מיומנויות
כל הערכים
אוריינות מידע
חשיבה ביקורתית ויכולת לפתור בעיות
לומד עצמאי
שימוש בכלי תקשוב
תקשורת, שיתוף ועבודת צוות
אתיקה ומוגנות ברשת
חשיבה/חקר
אוריינות מחשב ומידע/טקסט דיגיטלי-קריאה וכתיבה
אוריינות מחשב ומידע/ייצוגים שונים של מידע
אוריינות מחשב ומידע/מנועי חיפוש ואיתור מידע
אוריינות מחשב ומידע/הערכת מידע ברשת
לומד עצמאי/זיהוי יכולות וסגנון למידה
לומד עצמאי/לימוד עצמי של נושא מוגדר
שיתוף ועבודת צוות/שימוש בדואר אלקטרוני
שיתוף ועבודת צוות/פורומים,צ'אטים ואתרים חברתיים
שיתוף ועבודת צוות/שימוש בסביבה שיתופית
שיתוף ועבודת צוות/הבניית ידע שיתופי
חשיבה/שאילת שאלות
חשיבה/העלאת השערות
חשיבה/העלאת מגוון נקודות מבט
חשיבה/זיהוי רכיבים וקשרים
חשיבה/מיון
חשיבה/השוואה
חשיבה/הסקת מסקנות
חשיבה/מיזוג מידע
חשיבה/ייצוג מידע
חשיבה/בניית טיעון
חשיבה/הערכת הידע
חשיבה/חשיבה ביקורתית
חשיבה/חשיבה יצירתית
חשיבה/תכנון
חשיבה/קבלת החלטות
חשיבה/פתרון בעיות
שפה
סיווג פדגוגי
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 14716

אלה הכאבים הנוראים בגב!, "דואר היום", 1930

פרסומת מעיתון "דואר היום" משנת 1930 למשחת ולכדורים להפגת כאבי גב.
כיתות: א, ב, ג, ד, ה, ו שפה: עברית
סוג פריט: עצם למידה
נוצר על ידי: הספרייה הלאומית
עודכן בתאריך: 26/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 15428

פרסומת לקלוגס, עיתון "דבר", 1931

פרסומת של קלוגס לקורנפלקס בעיתון "דבר" משנת 1931.
כיתות: ד, ט, א, ב, ג, ה, ו שפה: עברית
סוג פריט: עצם למידה
נוצר על ידי: הספרייה הלאומית
עודכן בתאריך: 26/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 15629

שגיאתה של ג'קי, מעריב, 1968

כתבת עמדה על דעת הקהל בארצות הברית בנושא נישואיה השניים של ג'קי קנדי אונסיס.
כיתות: י, יא, יב, א, ב, ג, ד, ה, ו שפה: עברית
סוג פריט: עצם למידה
נוצר על ידי: הספרייה הלאומית
עודכן בתאריך: 26/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 15568

ארץ ערבית, נתן אלתרמן, הטור השביעי, דבר, 1946

ארץ ערבית , טור שביעי מאת נתן אלתרמן, התפרסם בעיתון דבר בספטמבר 1946.
כיתות: י, יא, יב, ט, א, ב, ג, ד, ה, ו שפה: עברית
סוג פריט: עצם למידה
נוצר על ידי: הספרייה הלאומית
עודכן בתאריך: 26/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16650

שם המספר

ביחידה זו שמנו לנו למטרה להכיר את דרכי השימוש בשם המספר למטרות שונות, להבחין בין זכר לנקבה בשמות המספר ולהשתמש בהם באופן תקין. התלמידים יכירו את הכללים לשימוש נכון בשם המספר ויישמו אותם בהקרויות מגוונות כמו רשימת מכולת, ציון תאריכים, רשימת מקומות ישיבה, תחזית מזג אוויר, סיפורים, שירים ועוד.
כיתות: ה שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 26/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16631

"הכוונה שבלב"

ביחידה זו שיעור אחד שבמרכזו שני סיפורים חסידיים – "אם לא למעלה מזה" מאת י.ל. פרץ, "מעשה בחייט" מאת אליעזר שטיינמן, וכן טקסט מידעי על תנועת החסידות.
כיתות: ה שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 26/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16632

יאנוש קורצ'אק - קורות חיים

יחידה זו עוסקת בדמותו של יאנוש קורצ'אק ובסיפור שנכתב על ידו: "צלקת". במהלך הלימוד מתוודעים התלמידים לתולדות חייו של קורצ'אק ולמורשתו החינוכית ולומדים את הסיפור "צלקת". לימוד הסיפור מתמקד בנושאים הבאים: הרקע לסיפור, הדמויות, המסר העיקרי והנושאים החברתיים העולים ממנו – סובלנות כלפי השונה ולחץ חברתי. בשיעור זה התלמידים מכירים את דמותו של קורצ'אק, מעלים ציפיות לקראת קריאת הטקסט "צלקת", קוראים אותו ודנים במסר העיקרי העולה ממנו.
כיתות: ה שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 26/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16647

גורל המגרש - כותבים עצומות

שיעור 2 בשיעור זה התלמידים מכירים מקומות שבהם פרסמו עצומות בעבר וכאלה שבהם מפרסמים עצומות כיום. תוך כדי גלישה באתר "עצומה" התלמידים נחשפים לנושאים המעסיקים אנשים רבים. בהמשך התלמידים והמורה מעלים נושאים "הבוערים בעצמותיהם" המתאימים שתיכתב עבורם עצומה. התלמידים כותבים עצומה, מעריכים עצומות של עמיתים ומשכתבים את עצומותיהם. כמו כן התלמידים מתוודעים לקבוצות דיון, למטרותיהן ולסוג הכתיבה בהן.
כיתות: ה שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 26/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16646

גורל המגרש - מכירים עצומות

בשיעור זה התלמידים מתוודעים לטקסט הטיעון "עצומה". הם חוקרים עצומות ולומדים על מהות העצומה, על רכיביה ועל מאפייניה הלשוניים. ההקשר הנושאי הנו דילמה שעלתה בבית הספר שבו לומדים רוני ודן והיא שימור מגרש ספורט או הקמת גינת ירק בחצר בית הספר. התלמידים קוראים כתבות על עצומות ועל חשיבותה של פעילות גופנית ומלווים את רוני בפעילותה הנמרצת בעד שימור מגרש הספורט. בשיעור זה ישנם פריטי למידה דיפרנציאליים.
כיתות: ה שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 26/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16645

טלפון נייד: כותבים ומשכתבים

בשיעור זה התלמידים כותבים את טיוטת המכתב ועורכים הערכת עמיתים, וכן עורכים רפלקציה על התהליך שעברו.
כיתות: ה שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 26/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16648

מביעים דעה בתכנית רדיו 1

בשיעור זה התלמידים מכירים תכנית רדיו (כדוגמת התכנית "יש עם מי לדבר"), ובה מאזינים מתקשרים כדי להביע את דעתם/טענתם ולהשמיעה ברבים. התלמידים מכירים את רכיבי השיחה: הצגת הנושא והבעיה, הצגת דעה אישית, הנמקת הדעה והתייחסות לטענות הנגד שמעלה המנחה. התלמידים מאזינים לשיחות בתכנית ומשתתפים במשחקי תפקידים המדמים תכנית רדיו.
כיתות: ה שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 26/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16636

מתרגלים קריאה

בשיעור זה יכירו התלמידים את מאפייני הקריאה הקולית לשם הבנה, שיתוף ומודעות לנמען שמאזין.
כיתות: ה שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 26/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 2406

טו בשבט - חג הסביבה

תוכן: טו בשבט כחג השמירה על הסביבה בישראל - מאבקים שונים לפיתוח בר קימא באיזורים שונים בארץ: חבל עדולם, חוף פלמחים, עמק ססגון ועמק הצבאים. כישורים: הפקת מידע מרמזים מטרימים לקריאה. זיהוי נושא ורעיון מרכזי בטקסטים.מיומנויות המאה ה-21: חשיבה "ירוקה" - אזרחות פעילה לשמירת הסביבה.
כיתות: ד, ה, ו שפה: עברית
סוג פריט: סרטון, מערך שיעור 50 דקות, מערכי שיעורים
נוצר על ידי: ממשק
עודכן בתאריך: 26/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 2521

יום המשפחה - טקסט טיעוני

תוכן: הכרות עם הסיבות לקביעת יום המשפחהכישורים: הבנת טיעונים בטקסט, וכתיבה במבנה טיעוני.מיומנויות המאה ה-21: חשיבה מסדר גבוה: פרשנות, הערכה ונקיטת עמדה לגבי הכתוב תוך התייחסות לרעיונות, לנושאים ולמסרים
כיתות: ה, ו שפה: עברית
סוג פריט: סרטון, מערך שיעור 50 דקות, מערכי שיעורים
נוצר על ידי: ממשק
עודכן בתאריך: 26/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 3מספר מדרגים: 3מספר מדרגים: 3מספר מדרגים: 3מספר מדרגים: 3
בתשלום: כן
מס': 2967

בשביל מה לסדר את החדר?

זוהי משימת סיכום המתייחסת לנלמד בנושא מאמר עמדה בתוכנית "סימנים בדרך" ספר וחוברת 3. היא כוללת מאמר עמדה ופעילויות העומדות על זיהוי העמדה של הכותבת, על הטיעונים המושמעים בטקסט, ועל מבנה הטקסט.
כיתות: ד, ה שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית, עצם למידה
נוצר על ידי: מטח
עודכן בתאריך: 26/05/2015
1 |2 |3הבא»
SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduRateNum, EduThumbnail, EduDescription, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduClasses, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduClassTopic",'"t1634cE"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m5cE"')) ORDER BY EduCreatedByOrder SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduDescription, EduRateNum, EduThumbnail, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduAuthorId,Size, Rank, Path, Title, Description, Write, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduEduType, EduClasses, EDUOFFICEITEM, EDUCLASSIFICATION, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduClassTopic",'"t1634cE"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m5cE"')) ORDER BY EduCreatedByOrder
כתבו לנו קישורים שימושיים מפתח המקצועות עזרה
הפורטל הגדול > חינוך לשוני עברית > דפים > default.aspx