דלג לתוכן ראשי
כניסת משתמש רשום
צור קשר 03-9298112 צ'ט פורום
* מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
בחרת ב: מתמטיקה > כפל וחילוק שברים פשוטים > ו
קיימים 71 חומרי הוראה במקצוע מתמטיקה לכיתה ו בנושא לימוד "כפל וחילוק שברים פשוטים"
סוג פריט
נוצר על ידי
מיומנויות
שפה
סיווג פדגוגי
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 1282

כפל שבר בשבר

רצף שאלות ברמות קושי שונות בנושא כפל שבר בשבר מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ו. השאלות מכילות משוב ותשובה ולעיתים גם רמזים ותשובה ומסכי הסבר בהם מודלים להמחשה והסבר מפורט.. בסיום יקבל הלומד ציון על עבודתו.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 24/11/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 1309

חילוק שבר בשלם

רצף שאלות ברמות קושי שונות בנושא חילוק שברים מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ו. השאלות מכילות משוב ותשובה ולעיתים גם רמזים ותשובה ומסכי הסבר בהם מודלים להמחשה והסבר מפורט.. בסיום יקבל הלומד ציון על עבודתו.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 24/11/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 1308

שלם בשבר

רצף שאלות ברמות קושי שונות בנושא כפל שלם בשבר מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ו. השאלות מכילות משוב ותשובה ולעיתים גם רמזים ותשובה ומסכי הסבר בהם מודלים להמחשה והסבר מפורט.. בסיום יקבל הלומד ציון על עבודתו.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 24/11/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 1614

חילוק שבר בשלם

שיעור בנושא חילוק שברים מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ו. השיעור כולל סרטון המאפשר דיאלוג ושיח עם תלמידים ומספר שאלות אינטראקטיביות לבדיקת הבנת נושא. בסרטון מוצג הנושא הנלמד בעזרת שאלות מנחות לדיון ומודלים להמחשה.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 24/11/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 3096

מפעל החילוק – מנת שלם בשלם

הפעילות עוסקת במנת שלם בשלם. תוצאת התרגיל היא במספרים מעורבים. כלי העזר לפתרון תרגיל הוא טבלת כפל שבה מוצאים את המכפלה הקרובה ביותר למחולק. ההפרש בין המחולק למכפלה שבטבלה הוא המנה של השבר. והמחלק הוא מכנה השבר.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית, עצם למידה
נוצר על ידי: מטח
עודכן בתאריך: 24/11/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 3136

מפעל החילוק – חילוק בלי שארית (עד 10,000)

פעילות שבה מלמדים לפתור תרגילי חילוק בלי שארית במספרים גדולים בעזרת הקשר שבין הכפל והחילוק וחוק הפילוג. מכונה פותרת לתלמידים תרגילי כפל שהם מזינים לתוכה, ובאמצעות הפתרונות התלמידים מתקרבים לתוצאה. התרגילים מסודרים ברמות.
כיתות: ה, ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית, עצם למידה
נוצר על ידי: מטח
עודכן בתאריך: 24/11/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 3108

نتدرّب ونفحص – أعداد عشرية – أكملوا أعدادًا ملائمة

...
כיתות: ז, ו שפה: ערבית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית, עצם למידה
נוצר על ידי: מטח
עודכן בתאריך: 24/11/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 3132

مصنع القسمة - ناتج قسمة صحيح على صحيح

...
כיתות: ו שפה: ערבית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית, עצם למידה
נוצר על ידי: מטח
עודכן בתאריך: 24/11/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 3000

אבנים בחלל - חילוק שברים

במשחק זה "נופלים" תרגילי חילוק מסוגים שונים: תרגילים שבהם גם המחולק וגם המחלק הם מספרים שלמים, תרגילים שבהם המחולק הוא מספר שלם או מעורב והמחלק שבר, ותרגילים שבהם המחולק שבר והמחלק מספר שלם. בתוך כדי הנפילה התלמידים צריכים להחליט אם המכפלה קטנה מ-1 או גדולה מ-1. לקבלת ההחלטה צריכים להפעיל שיקולי אומדן בלבד בלי לפתור את התרגילים.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית, עצם למידה
נוצר על ידי: מטח
עודכן בתאריך: 24/11/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 3082

حجارة في الفضاء: دلالات قابلية القسمة

هدف الفعالية التوصّل إلى التمكن من دلالات القسمة على 3، 4، 5، 6 وَ 9.
כיתות: ה, ו שפה: ערבית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית, עצם למידה
נוצר על ידי: מטח
עודכן בתאריך: 24/11/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 3069

حجارة في الفضاء: قسمة كسور

في هذه الفعالية "تسقط" تمارين قسمة من أنواع مختلفة: تمارين فيها المقسوم والمقسوم عليه هما عددان صحيحان، تمارين فيها المقسوم هو عدد صحيح أو عدد مخلوط والمقسوم عليه هو كسر، وتمارين فيها المقسوم هو كسر والمقسوم عليه هو عدد صحيح. أثناء السقوط، على التلاميذ أن يقرّروا هل حاصل القسمة أصغر من 1 أو أكبر من 1. كي يتخذوا القرار عليهم استعمال معايير التقدير فقط بدون حل التمارين.
כיתות: ו שפה: ערבית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית, עצם למידה
נוצר על ידי: מטח
עודכן בתאריך: 24/11/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 4714

מחשבון

מחשבון
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: יישומון
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 24/11/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 4713

כפל שברים במלבן

כפל שברים במלבן
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: יישומון
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 24/11/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 7671

חילוק שברים עשרוניים

היחדיה עוסקת בחילוק שבר בשלם ובחילוק שברים עשרוניים.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: תרגול
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 24/11/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 9399

5 גשרים: כפל עשרוניים ב-10 וב-100

במשחק זה מופיעים תרגילים של כפל מספרים עשרוניים ב-10 וב-100. התרגילים במשחק מופיעים בסדר זה: תרגילי כפל ב-10, תרגילי כפל ב-100, משוואות של תרגילי כפל.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית, עצם למידה
נוצר על ידי: מטח
עודכן בתאריך: 24/11/2014
1 |2 |3 |הבא»
SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduRateNum, EduThumbnail, EduDescription, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduClasses, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduClassTopic",'"t762cF"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m1cF"')) ORDER BY EduCreatedByOrder SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduDescription, EduRateNum, EduThumbnail, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduAuthorId,Size, Rank, Path, Title, Description, Write, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduEduType, EduClasses, EDUOFFICEITEM, EDUCLASSIFICATION, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduClassTopic",'"t762cF"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m1cF"')) ORDER BY EduCreatedByOrder
כתבו לנו קישורים שימושיים מפתח המקצועות עזרה
הפורטל הגדול > מתמטיקה > דפים > default.aspx