דלג לתוכן ראשי
כניסת משתמש רשום
צור קשר 03-9298112 צ'ט פורום
* מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
בחרת ב: מתמטיקה > מעגל ועיגול
קיימים 49 חומרי הוראה במקצוע מתמטיקה בנושא לימוד "מעגל ועיגול"
סוג פריט
נוצר על ידי
מיומנויות
שפה
סיווג פדגוגי
דירוג:
מספר מדרגים: 0מספר מדרגים: 0מספר מדרגים: 0מספר מדרגים: 0מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 4227

השפעת הגדלת הרדיוס על שטחו של המעגל تأثير تكب

השפעת הגדלת הרדיוס על שטחו של המעגל. تأثير تكبير نصف قطر الدائرة على مساحتها واستعمال أدوات رياضية لحل مسائل ترتبط بمساحة الدائرة
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערך שיעור 50 דקות
נוצר על ידי: מורה (רובא קרדוש, עולא מועלם ...)
עודכן בתאריך: 12/11/2012
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 1458

מעגל ועיגול

רצף שאלות ברמות קושי שונות בנושא עיגול ומעגל מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ו. השאלות מכילות משוב ותשובה ולעיתים גם רמזים ותשובה ומסכי הסבר בהם מודלים להמחשה והסבר מפורט.. בסיום יקבל הלומד ציון על עבודתו.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 30/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 1168

עיגול ומעגל

רצף שאלות ברמות קושי שונות בנושא עיגול ומעגל מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ו. בסיום יקבל הלומד ציון על עבודתו.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 30/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 1460

היקף מעגל

שיעור בנושא עיגול ומעגל מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ו. השיעור כולל סרטון המאפשר דיאלוג ושיח עם תלמידים ומספר שאלות אינטראקטיביות לבדיקת הבנת נושא. בסרטון מוצג הנושא הנלמד בעזרת שאלות מנחות לדיון ומודלים להמחשה.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 30/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 7596

לואיס קרול

היחידה מספקת מידע על אודות המתמטיקאי, הלוגיקן והפילוסוף לואיס קרול.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: עצם למידה
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 30/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16740

חקר נתונים - שכיחות יחסית

שיעור זה עוסק בהבנת המושג "שכיחות יחסית" והדרך לחשב אותה. כמו כן, התלמידים לומדים שאפשר לכתוב שכיחות יחסית כשבר פשוט, כשבר עשרוני ובאחוזים ושסכום השכיחויות היחסיות הוא 1.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 30/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16719

סדר פעולות החשבון

בשיעור זה התלמידים מתמודדים עם נושא סדר פעולות החשבון בתרגילים עם שברים פשוטים ושלמים. כמו כן, התלמידים עונים על שאלות מילוליות דו-שלביות שבהן עליהם לכתוב את הפתרון בתרגיל אחד. נתון זה מאלץ אותם להשתמש בסדר פעולות החשבון ולעתים בסוגריים.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 30/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16748

גופים - פירמידות

בשיעור זה יחקור התלמיד את סוגי הפירמידות השונות ואת הקשר בין מספר מקצועות (צלעות) הבסיס של הפירמידה למספר הקדקודים, המקצועות והפאות שלה. כמו כן יכיר התלמיד פריסות שונות של הפירמידה וילמד לשייך פריסה לפירמידה המתאימה. בסיום הדיון תציין הכיתה במה פירמידות ומנסרות דומות זו לזו ובמה הן שונות זו מזו.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 30/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16721

שברים פשוטים ומספרים עשרוניים על ישר המספרים

השיעור עוסק בסידור ובזיהוי שברים פשוטים ושברים עשרוניים על ישר המספרים. כמו כן, השיעור עוסק במציאת מספרים על הישר הנמצאים בין שני מספרים נתונים (צפיפות)
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 30/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16746

גופים - תיבה וקובייה

בשיעור זה נעסוק במיון של מנסרות וגופים אחרים. נתמקד בגופים תיבה וקובייה משני היבטים: מהתיבה אל הפריסה של התיבה – מה משותף לכל התיבות ובמה הן שונות זו מזו, ומהפריסה של התיבה אל התיבה – מה משותף לפריסות התיבות ובמה הן שונות זו מזו.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 30/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16717

על מספרים שלמים

לקט של פעילויות המפתחות תובנה מספרית ועוסקות בהרחבה ובהעמקה בפעולות החשבון במספרים טבעיים, שימוש בחוקי החשבון, חזרה על סדר פעולות החשבון ושימוש בסוגריים. הדגש במקטע הוא על הבנת הקשר בין המספרים והפעולות והבנת תכונות הפעולה (סכום, הפרש, מכפלה ומנה ) כתוצאה משינוי אחד המרכיבים בתרגיל.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 30/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16729

מציאת האחוז - לקראת משחק הגמר בכדורסל

השיעור עוסק ביישום הדרכים שנלמדו בשיעורים הקודמים למציאת אחוז המתאים לחלק (הפיכת השבר לשבר שמכנהו 100, כפל השבר ב-100 ורישום סימן האחוז) בשאלות מילוליות במצבים יומיומיים.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 30/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16745

שאלות אינטגרטיביות בנושא מעגל ועיגול – מרכז הספורט

בשיעור זה התלמידים יחשפו למושגים:מעגל, עיגול, נקודת מרכז המעגל, רדיוס, קוטר, מיתר וקשת באמצעות התמודדות עם סיטואציית בעיה המזמנת בנייה אופרטיבית של המושגים. כמו כן, השיעור עוסק בקשרים בין המושגים השונים.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 30/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16722

שברים פשוטים ומספרים עשרוניים - קפיצות ודילוגים על ישר המספרים

השיעור עוסק בזיהוי חוקיות של סדרות נתונות של מספרים (שברים פשוטים, מספרים מעורבים, מספרים עשרוניים, מספרים שלמים) ובהשלמת מספרים חסרים בסדרות, בעזרת ישר המספרים. בנוסף, השיעור עוסק בפתרון תרגיל כפל של שלם במספר עשרוני בעזרת ישר המספרים.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 30/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16744

שטח עיגול - פירוק והרכבה

שיעור זה עוסק במציאת שטח עיגול. התלמידים עוסקים בפירוק של עיגול המחולק למספר גזרות חופפות (ל- 8 גזרות, ל- 16 גזרות, ל- 32 גזרות ול- 64 גזרות) במטרה לנסות ולהרכיב מהן צורה גיאומטרית. בתהליך ההרכבה הצורה המתקבלת הולכת ומתקרבת למלבן. שטחו של "המלבן" שנוצר בתהליך זה שווה לשטח העיגול שפורק. אחת מצלעות ה"מלבן" שווה למחצית היקף המעגל ( π × r ) והצלע השנייה – לרדיוס המעגל ( r). מכאן מתקבלת דרך חישוב שטח העיגול בעזרת הרדיוס שלו ( π × r × r ).
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 30/03/2015
1 |2 |3 |הבא»
SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduRateNum, EduThumbnail, EduDescription, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduClasses, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduTopic",'"מעגל ועיגול"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"*m1c*"')) ORDER BY EduCreatedByOrder SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduDescription, EduRateNum, EduThumbnail, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduAuthorId,Size, Rank, Path, Title, Description, Write, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduEduType, EduClasses, EDUOFFICEITEM, EDUCLASSIFICATION, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduTopic",'"מעגל ועיגול"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"*m1c*"')) ORDER BY EduCreatedByOrder
כתבו לנו קישורים שימושיים מפתח המקצועות עזרה
הפורטל הגדול > מתמטיקה > דפים > default.aspx