דלג לתוכן ראשי
כניסת משתמש רשום
צור קשר 03-9298112 צ'ט פורום
* מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
בחרת ב: מתמטיקה > מעגל ועיגול > ו
קיימים 49 חומרי הוראה במקצוע מתמטיקה לכיתה ו בנושא לימוד "מעגל ועיגול"
סוג פריט
נוצר על ידי
מיומנויות
שפה
סיווג פדגוגי
דירוג:
מספר מדרגים: 0מספר מדרגים: 0מספר מדרגים: 0מספר מדרגים: 0מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 4227

השפעת הגדלת הרדיוס על שטחו של המעגל تأثير تكب

השפעת הגדלת הרדיוס על שטחו של המעגל. تأثير تكبير نصف قطر الدائرة على مساحتها واستعمال أدوات رياضية لحل مسائل ترتبط بمساحة الدائرة
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערך שיעור 50 דקות
נוצר על ידי: מורה (רובא קרדוש, עולא מועלם ...)
עודכן בתאריך: 12/11/2012
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 11009

שטח עיגול

יישומון להמחשת נוסחת שטח העיגול.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: יישומון
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 19/04/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16753

שטח פנים של תיבה

השיעור עוסק בהבנת המושג "שטח פנים" תוך התמודדות עם סיטואציה שבה יש לבנות אקווריומים שונים ולחשב את כמות הזכוכית הנדרשת לשם בנייתם. באופן זה התלמידים נחשפים למושג "שטח פנים" של תיבה בכלל ושל קובייה בפרט. בנוסף הם מגלים את הקשר בין נפח תיבה לשטח הפנים שלה ואת העובדה שתיתכנה תיבות שיש להן אותו נפח אך הן שונות בצורתן ובשטח הפנים שלהן.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 19/04/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16741

חקר נתונים - ניסוי לחישוב סיכויים בעזרת יישומון - גלגל הצבעים

בשיעור זה התלמידים עורכים ניסויים הסתברותיים בעזרת יישומון "גלגל הצבעים" – עיגול המחולק לחמש גזרות שוות הצבועות בחמישה צבעים שונים. התלמידים מחשבים את השכיחות היחסית של כל צבע כשמסובבים את הגלגל מספר פעמים משתנה. בהמשך, התלמידים מסיקים שככל שגדל מספר הניסיונות כך השכיחות היחסית של כל צבע מתייצבת סביב ערך מסוים ומתקרבת לשכיחות היחסית המשוערת. ערך זה שווה לחלקו היחסי של החלק הצבוע מתוך הגלגל ונקרא הסיכוי לקבלת הצבע הנתון.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 19/04/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16734

שיעור אינטגרטיבי - אחוזים והספק

השיעור עוסק בהיכרות עם מושג ההספק שהוא חלק העבודה המבוצע ביחידת זמן. כיוון שמדובר בחלק מהעבודה הרי שהוא מבוטא לפעמים כמספר רציונלי ולעתים כאחוז. בנוסף, התלמידים נחשפים לעובדה שככל שההספק ליחידת זמן גבוה יותר, משך הזמן שיש להקדיש לביצוע העבודה השלמה קצר יותר, וככל שמספר העוסקים במטלה גדול יותר הזמן הדרוש לסיומה מתקצר.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 19/04/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16726

מהות האחוז - ביקור במוזאון

השיעור עוסק בהכרת המושג "אחוז" ובהבנה כי "אחוז" הוא שם אחר ל"מאית". התלמידים ממחישים את האחוז במודל וכותבים אחוז כשבר פשוט וכמספר עשרוני. כמו כן, השיעור עוסק בהמרת שברים פשוטים לאחוזים.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 19/04/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16749

גופים - גליל חרוט וגופים משוכללים

השיעור עוסק בהיכרות עם הגופים המשוכללים: קובייה, ארבעון, תמניון, תריסרון ועשרימון. בנוסף עוסק השיעור בהיכרות עם שני גופים שאינם פאונים – הגליל והחרוט – ובפריסות השונות שלהם.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 19/04/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16718

על שברים ומספרים שלמים

לקט של פעילויות המפתחות תובנה מספרית, עוסקות בהרחבה ובהעמקה בפעולות החיסור והחיבור במספרים שלמים ובשברים ושימוש בחוקי החשבון. הדגש במקטע הוא על הבנת הקשר בין המספרים והפעולות והבנת תכונות הפעולה (סכום והפרש) כתוצאה משינוי אחד המרכיבים בתרגיל.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 19/04/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16725

שאלות אינטגרטיביות - תנועה - מתי ניפגש

שיעור זה עוסק בפתרון שאלות מילוליות בנושא תנועה ובפרט בסיטואציה שבה שני גופים יוצאים מנקודות שונות ונעים זה לקראת זה במהירויות קבועות. במהלך השיעור נעשה שימוש במארגן הגרפי שבו נבנה כלי עזר התורם להמחשת הסיטואציה.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 19/04/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16737

שרטוטים בקנה מידה שונים - מתכננים לשוש את גינת הניסויים

בשיעור זה התלמידים לומדים לשרטט מצולעים שונים בעזרת קנה מידה נתון.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 19/04/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16750

חישוב נפח תיבה

השיעור עוסק בחישוב נפח תיבות בשתי דרכים: נפח תיבה בסמ"ק הוא המכפלה של צלע א x צלע ב x צלע ג, כאשר גודל כל אחת מהצלעות הוא בס"מ. כמו כן, לחישוב נפח תיבה ניתן להיעזר בנוסחה שטח בסיס x גובה. הלימוד מסתמך על הבנת משמעות מושג הנפח ככמות של יחידות נפח )קוביות של 1 סמ"ק( המוכלת בתיבה (משמעות זו נלמדה בכיתה ד'). החישוב נעשה בספירה שיטתית של הקוביות והבניית הנוסחה לחישוב הנפח.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 19/04/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16742

מעגל ועיגול - הרובוט האבוד

בשיעור זה ייחשפו התלמידים למושגים: מעגל, עיגול, נקודת מרכז המעגל, רדיוס, קוטר, מיתר וקשת באמצעות התמודדות עם סיטואציה המזמנת בנייה אופרטיבית של המושגים. כמו כן יעסקו התלמידים בקשרים בין המושגים השונים.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 19/04/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16720

מהות המספר העשרוני – חזרה ותרגול – תחרות הטסת טיסנים

שיעור זה הוא חזרה על החומר הנלמד בכיתה ה' בנושא המספר העשרוני והוא עוסק ברענון מושגים עיקריים: החלק השלם של המספר העשרוני, החלק השברי, הנקודה העשרונית. השיעור מכיל פעילויות מגוונות, שבהן התלמיד יתנסה בקריאה וכתיבה של מספר עשרוני, זיהוי ערך הספרה במספר עשרוני, אומדן סכום והפרש של תרגילים במספרים עשרוניים, השוואה, פתרון תרגילי חיבור וחיסור של מספרים עשרוניים, מעבר משבר פשוט למספר עשרוני.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 19/04/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16747

גופים - מנסרות - בית הארנבים

בשיעור זה יחקור התלמיד את סוגי המנסרות השונות ואת הקשר בין מספר הצלעות (מקצועות) של בסיס המנסרה למספר הקדקודים, המקצועות והפאות שלה. בנוסף, יכיר התלמיד את הפריסות השונות של כל מנסרה וילמד לשייך פריסה למנסרה המתאימה.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 19/04/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16739

חקר נתונים – ממוצע, חציון – בגינה של דודה שוש ודוד גיורא

השיעור עוסק בקריאת נתונים מדיאגרמה, תוך התמקדות במציאת הממוצע והתכונות השונות של הממוצע. כמו כן, המקטע עוסק בחציון ובמציאתו.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 19/04/2015
1 |2 |3 |הבא»
SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduRateNum, EduThumbnail, EduDescription, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduClasses, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduTopic",'"מעגל ועיגול"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m1cF"')) ORDER BY EduCreatedByOrder SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduDescription, EduRateNum, EduThumbnail, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduAuthorId,Size, Rank, Path, Title, Description, Write, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduEduType, EduClasses, EDUOFFICEITEM, EDUCLASSIFICATION, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduTopic",'"מעגל ועיגול"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m1cF"')) ORDER BY EduCreatedByOrder
כתבו לנו קישורים שימושיים מפתח המקצועות עזרה
הפורטל הגדול > מתמטיקה > דפים > default.aspx