דלג לתוכן ראשי
כניסת משתמש רשום
צור קשר 03-9298112 צ'ט פורום
* מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
בחרת ב: מתמטיקה > מעגל ועיגול > ו
קיימים 49 חומרי הוראה במקצוע מתמטיקה לכיתה ו בנושא לימוד "מעגל ועיגול"
סוג פריט
נוצר על ידי
מיומנויות
שפה
סיווג פדגוגי
דירוג:
מספר מדרגים: 0מספר מדרגים: 0מספר מדרגים: 0מספר מדרגים: 0מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 4227

השפעת הגדלת הרדיוס על שטחו של המעגל تأثير تكب

השפעת הגדלת הרדיוס על שטחו של המעגל. تأثير تكبير نصف قطر الدائرة على مساحتها واستعمال أدوات رياضية لحل مسائل ترتبط بمساحة الدائرة
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערך שיעור 50 דקות
נוצר על ידי: מורה (רובא קרדוש, עולא מועלם ...)
עודכן בתאריך: 12/11/2012
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 1421

צלחת נייר

מטלת חקר/כתיבה בנושא עיגול ומעגל מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ו. המטלה הפתוחה כוללת יישומון/קובץ עזר/ קובץ הפעלה. המענה על המטלה יתבצע על צג המחשב או בעזרת קובץ חיצוני שיצורף למטלה. גרסאות העבודה של התלמיד נשמרות ומשמשות ליצירת תלקיט דגיטאלי.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 29/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 1458

מעגל ועיגול

רצף שאלות ברמות קושי שונות בנושא עיגול ומעגל מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ו. השאלות מכילות משוב ותשובה ולעיתים גם רמזים ותשובה ומסכי הסבר בהם מודלים להמחשה והסבר מפורט.. בסיום יקבל הלומד ציון על עבודתו.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 29/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 1461

שטח עיגול

שיעור בנושא עיגול ומעגל מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ו. השיעור כולל סרטון המאפשר דיאלוג ושיח עם תלמידים ומספר שאלות אינטראקטיביות לבדיקת הבנת נושא. בסרטון מוצג הנושא הנלמד בעזרת שאלות מנחות לדיון ומודלים להמחשה.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 29/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 1168

עיגול ומעגל

רצף שאלות ברמות קושי שונות בנושא עיגול ומעגל מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ו. בסיום יקבל הלומד ציון על עבודתו.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 29/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 1459

מעגל: מושגים

שיעור בנושא עיגול ומעגל מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ו. השיעור כולל סרטון המאפשר דיאלוג ושיח עם תלמידים ומספר שאלות אינטראקטיביות לבדיקת הבנת נושא. בסרטון מוצג הנושא הנלמד בעזרת שאלות מנחות לדיון ומודלים להמחשה.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 29/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 1460

היקף מעגל

שיעור בנושא עיגול ומעגל מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ו. השיעור כולל סרטון המאפשר דיאלוג ושיח עם תלמידים ומספר שאלות אינטראקטיביות לבדיקת הבנת נושא. בסרטון מוצג הנושא הנלמד בעזרת שאלות מנחות לדיון ומודלים להמחשה.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 29/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 2מספר מדרגים: 2מספר מדרגים: 2מספר מדרגים: 2מספר מדרגים: 2
בתשלום: לא
מס': 7688

קשרים במעגל והעיגול

היחידה עוסקת בקשרים בין אורך הקוטר להיקף המעגל,רדיוס ושטח העיגול, ושטח והיקף של עיגול
כיתות: ו, ז שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית, יישומון
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 29/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 7584

תאלס

היחידה מספקת מידע על אודות תאלס – אבי המדע היווני, המתמטיקה והפילוסופיה.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: עצם למידה
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 29/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 7596

לואיס קרול

היחידה מספקת מידע על אודות המתמטיקאי, הלוגיקן והפילוסוף לואיס קרול.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: עצם למידה
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 29/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 11009

שטח עיגול

יישומון להמחשת נוסחת שטח העיגול.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: יישומון
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 29/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 14881

ארכימדס

היחידה עוסקת בארכימדס, המתמטיקאי הגדול ביותר בזמן העתיק.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 29/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16753

שטח פנים של תיבה

השיעור עוסק בהבנת המושג "שטח פנים" תוך התמודדות עם סיטואציה שבה יש לבנות אקווריומים שונים ולחשב את כמות הזכוכית הנדרשת לשם בנייתם. באופן זה התלמידים נחשפים למושג "שטח פנים" של תיבה בכלל ושל קובייה בפרט. בנוסף הם מגלים את הקשר בין נפח תיבה לשטח הפנים שלה ואת העובדה שתיתכנה תיבות שיש להן אותו נפח אך הן שונות בצורתן ובשטח הפנים שלהן.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 29/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16741

חקר נתונים - ניסוי לחישוב סיכויים בעזרת יישומון - גלגל הצבעים

בשיעור זה התלמידים עורכים ניסויים הסתברותיים בעזרת יישומון "גלגל הצבעים" – עיגול המחולק לחמש גזרות שוות הצבועות בחמישה צבעים שונים. התלמידים מחשבים את השכיחות היחסית של כל צבע כשמסובבים את הגלגל מספר פעמים משתנה. בהמשך, התלמידים מסיקים שככל שגדל מספר הניסיונות כך השכיחות היחסית של כל צבע מתייצבת סביב ערך מסוים ומתקרבת לשכיחות היחסית המשוערת. ערך זה שווה לחלקו היחסי של החלק הצבוע מתוך הגלגל ונקרא הסיכוי לקבלת הצבע הנתון.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 29/03/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16734

שיעור אינטגרטיבי - אחוזים והספק

השיעור עוסק בהיכרות עם מושג ההספק שהוא חלק העבודה המבוצע ביחידת זמן. כיוון שמדובר בחלק מהעבודה הרי שהוא מבוטא לפעמים כמספר רציונלי ולעתים כאחוז. בנוסף, התלמידים נחשפים לעובדה שככל שההספק ליחידת זמן גבוה יותר, משך הזמן שיש להקדיש לביצוע העבודה השלמה קצר יותר, וככל שמספר העוסקים במטלה גדול יותר הזמן הדרוש לסיומה מתקצר.
כיתות: ו שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, עצם למידה, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 29/03/2015
1 |2 |3 |הבא»
SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduRateNum, EduThumbnail, EduDescription, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduClasses, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduClassTopic",'"t779cF"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m1cF"')) ORDER BY EduCreatedByOrder SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduDescription, EduRateNum, EduThumbnail, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduAuthorId,Size, Rank, Path, Title, Description, Write, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduEduType, EduClasses, EDUOFFICEITEM, EDUCLASSIFICATION, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduClassTopic",'"t779cF"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m1cF"')) ORDER BY EduCreatedByOrder
כתבו לנו קישורים שימושיים מפתח המקצועות עזרה
הפורטל הגדול > מתמטיקה > דפים > default.aspx