דלג לתוכן ראשי
כניסת משתמש רשום
צור קשר 03-9298112 צ'ט פורום
* מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
בחרת ב: מתמטיקה > מצולעים > ג
קיימים 21 חומרי הוראה במקצוע מתמטיקה לכיתה ג בנושא לימוד "מצולעים"
סוג פריט
נוצר על ידי
מיומנויות
שפה
סיווג פדגוגי
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 2494

היקף מצולעים

מטלת חקר/כתיבה בנושא היקף מצולעים מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ג. המטלה הפתוחה כוללת יישומון/קובץ עזר/ קובץ הפעלה. המענה על המטלה יתבצע על צג המחשב או בעזרת קובץ חיצוני שיצורף למטלה. גרסאות העבודה של התלמיד נשמרות ומשמשות ליצירת תלקיט דגיטאלי.
כיתות: ג שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 29/01/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 4159

בונים משולשים

היחידה עוסקת בבניית משולש שווה שוקיים, שונה צלעות ושווה צלעות.
כיתות: ג שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית, יישומון
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 29/01/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 4685

דומינו משולש

דומינו משולש
כיתות: א, ב, ג, ד, ה שפה: עברית
סוג פריט: יישומון
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 29/01/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1
בתשלום: לא
מס': 4718

לוח מסמרים איזומטרי

לוח מסמרים איזומטרי
כיתות: ג, ד, ה שפה: עברית
סוג פריט: יישומון
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 29/01/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 4815

משולשים

תוכן: תכונות המשולש,מיון משולשים על פי צלעותיהם וזוויותיהם.כישורים: זיהוי שיום ומיון מגוון משולשים.מיומנויות המאה ה-21: חשיבה מסדר גבוה: מיון והכללה.
כיתות: ג שפה: עברית
סוג פריט: סרטון, מערך שיעור 50 דקות, מערכי שיעורים
נוצר על ידי: ממשק
עודכן בתאריך: 29/01/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 4821

סימטריה במשולשים

תוכן: סימטריה, קו סימטריה, סימטריה שיקופית, מרכז סימטריה, סימטריה סיבובית. סימטריה שיקופית במשולש כישורים: למידה באמצעות ההתנסות והסקת המסקנות מיומנויות המאה ה-21: חשיבה ופתרון בעיות עבודה שיתופית למידה עצמאית
כיתות: ג שפה: עברית
סוג פריט: סרטון, מערך שיעור 50 דקות, מערכי שיעורים
נוצר על ידי: ממשק
עודכן בתאריך: 29/01/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 4779

תרגילו תכונות מצולעים

תרגילו תכונות מצולעים
כיתות: ג, ד שפה: עברית
סוג פריט: תרגול
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 29/01/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 6302

זוויות - ערבית

المحتوى: ما هي الزاوية؟ مقدار الزاوية , انواع الزوايا: حادة, قائمة, منفرجة ومستقيمة. زوايا في المضلعات.مهارات: تصنيف وتسمية الزوايا مقارنة مع الزاوية القائمة.مهارات القرن ال-21: التفكير بمستوى عالي - ربط المعرفة الرياضية في حياتنا اليومية.
כיתות: ג שפה: ערבית
סוג פריט: מערכי שיעורים
נוצר על ידי: ממשק
עודכן בתאריך: 29/01/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 9799

סימטריה שיקופית

היחידה מכילה יישומונים לבדיקה של קווי הסימטריה בריבוע, מקבילית, משולש ועיגול.
כיתות: א, ב, ג שפה: עברית
סוג פריט: יישומון, עצם למידה
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 29/01/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1
בתשלום: לא
מס': 9922

חקירת משולשים

היחידה עוסקת בבניית משולשים על פי זוויות ובקשר שלהם למיון משולשים ע"י צלעות.
כיתות: ג, ד שפה: עברית
סוג פריט: עצם למידה
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 29/01/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 11356

מבחן במשולשים

רצף שאלות ברמות קושי שונות בנושא משולשים מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ד. בסיום יקבל הלומד ציון על עבודתו.
כיתות: ד, ג שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 29/01/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 11415

בונים משולשים

מטלת חקר/כתיבה בנושא מיון משולשים על פי זוויות. מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ג. המטלה הפתוחה כוללת יישומון/קובץ עזר/ קובץ הפעלה. המענה על המטלה יתבצע על צג המחשב או בעזרת קובץ חיצוני שיצורף למטלה. גרסאות העבודה של התלמיד נשמרות ומשמשות ליצירת תלקיט דגיטאלי.
כיתות: ג שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 29/01/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 11406

מיון משולשים

רצף שאלות ברמות קושי שונות בנושא סוגי משולשים מתאים לתוכנית הלימודים של כיתות ג,ד. השאלות מכילות משוב ותשובה ולעיתים גם רמזים ותשובה ומסכי הסבר בהם מודלים להמחשה והסבר מפורט.. בסיום יקבל הלומד ציון על עבודתו.
כיתות: ג, ד שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 29/01/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 11380

מיון משולשים

שיעור בנושא משולשים מתאים לתוכנית הלימודים של כיתות ג,ד. השיעור כולל סרטון המאפשר דיאלוג ושיח עם תלמידים ומספר שאלות אינטראקטיביות לבדיקת הבנת נושא. בסרטון מוצג הנושא הנלמד בעזרת שאלות מנחות לדיון ומודלים להמחשה.
כיתות: ג, ד שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 29/01/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 11089

זוויות

תוכן: מהי זווית , גודל הזווית ,סוגי זוויות: חדות , ישרות , קהות , שטוחות. זוויות במצולעים.כישורים: מיון ושיום זוויות עלי ידי השוואה לזווית ישרה.מיומנויות המאה ה-21: חשיבה מסדר גבוה - קישור ידע מתמטי לחיי יום - יום.
כיתות: ג, ד שפה: עברית
סוג פריט: סרטון, מערך שיעור 50 דקות, מערכי שיעורים
נוצר על ידי: ממשק
עודכן בתאריך: 29/01/2015
1 |2הבא»
SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduRateNum, EduThumbnail, EduDescription, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduClasses, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduClassTopic",'"t778cC"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m1cC"')) ORDER BY EduCreatedByOrder SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduDescription, EduRateNum, EduThumbnail, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduAuthorId,Size, Rank, Path, Title, Description, Write, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduEduType, EduClasses, EDUOFFICEITEM, EDUCLASSIFICATION, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduClassTopic",'"t778cC"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m1cC"')) ORDER BY EduCreatedByOrder
כתבו לנו קישורים שימושיים מפתח המקצועות עזרה
הפורטל הגדול > מתמטיקה > דפים > default.aspx