דלג לתוכן ראשי
כניסת משתמש רשום
צור קשר 03-9298112 צ'ט פורום
* מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
בחרת ב: מתמטיקה > מצולעים > ד
קיימים 50 חומרי הוראה במקצוע מתמטיקה לכיתה ד בנושא לימוד "מצולעים"
סוג פריט
נוצר על ידי
מיומנויות
שפה
סיווג פדגוגי
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 11099

טנגרם_ערבית

الفحوى: بحث خواص الأشكال الهندسيّة، عودة للمصطلحات الأساسيّة.مهارات: فكّ وتركيب، فهم المساحة.مهارات المئة 21: ابداع وحل مشكلات
כיתות: ג, ד שפה: ערבית
סוג פריט: סרטון, מערך שיעור 50 דקות, מערכי שיעורים
נוצר על ידי: ממשק
עודכן בתאריך: 25/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 11424

משולשים

רצף שאלות ברמות קושי שונות, חלקן פתוחות וחלקן סגורות. השאלות הן בנושא משולשים. מתאים לתוכנית הלימודים של כיתות ד ו- ה.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 25/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 11380

מיון משולשים

שיעור בנושא משולשים מתאים לתוכנית הלימודים של כיתות ג,ד. השיעור כולל סרטון המאפשר דיאלוג ושיח עם תלמידים ומספר שאלות אינטראקטיביות לבדיקת הבנת נושא. בסרטון מוצג הנושא הנלמד בעזרת שאלות מנחות לדיון ומודלים להמחשה.
כיתות: ג, ד שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 25/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16596

שאלות מילוליות דו שלביות - מסע מסביב לעולם

בשיעור זה התלמידים יתמודדו עם שאלות מילוליות דו-שלביות. את השאלות ניתן לפתור בעזרת שרשרת תרגילים או בעזרת תרגיל מורכב אחד (בצירוף סוגריים במקרה הצורך). בשיעור זה ישנה התייחסות לשלבים שיש לבצע כדי לענות על השאלה.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 25/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16606

זיהוי, מיון ושיום מצולעים

השיעור עוסק במצולעים שונים כחלק מהסביבה שלנו. התלמידים יזהו וימינו מצולעים, ויגיעו להגדרה האופרטיבית של מצולעים.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 25/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16794

ישר המספרים – אבודים בחלל

שיעור זה עוסק במיקום מספרים גדולים על ישר המספרים ובקריאת מספרים גדולים על ישר המספרים.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 25/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16804

חילוק - תובנה מספרית - שוק האיכרים

השיעור עוסק בתרגילי חילוק שונים שיש ביניהם קשר מספרי. התלמידים חוקרים את השפעת השינוי בגודל המחלק או המחולק על גודל המנה.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 25/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16813

חיבור וחיסור שברים בעלי מכנים שווים- בונים גדרות

השיעור הוא הראשון מבין שלושת השיעורים העוסקים בחיבור וחיסור שברים. השיעור עוסק בחיבור וחיסור של שברים בעלי מכנים שווים. כמו כן, יש עיסוק בחיבור שברים שסכומם גדול מ-1 וכן בחיסור שברים ממספר שלם.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 25/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16802

חילוק בעזרת חיסור בקבוצות – מסיבת הפתעה

שיעור זה עוסק בפתרון תרגילי חילוק שבהם המחלק הוא מספר חד- ספרתי באמצעות חיסור בקבוצות (דרך נוספת מלבד החילוק הארוך).
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 25/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16810

השבר כחלק של כמות

שיעור זה עוסק בנושא "חלק מכמות" באמצעות המחשה בציור של הכמות השלמה, החלק והכמות היסודית. הילדים לומדים למצוא את הכמות החלקים על ידי חילוק הכמות השלמה לקבוצות שוות על פי המכנה של השבר(החלק), סימון מספר הקבוצות על פי המונה של השבר (החלק), וספירת הפריטים הנמצאים בקבוצות המסומנות.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 25/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16798

כפל מספר דו ספרתי במספר חד ספרתי - מסע בזמן

שיעור זה עוסק בפתרון תרגילי כפל של מספר דו-ספרתי במספר חד- ספרתי בעזרת יישומון הכפל ובעזרת האלגוריתם המורחב של כפל במאונך.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 25/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16793

מספרים טבעיים עד מיליון – חלומה של רוני

שיעור זה עוסק בהרחבת הידע והתובנות ובביסוסם במספרים טבעיים עד מיליון. התלמידים ידעו לכתוב מספרים עד מיליון לפי ספרות נתונות וערכיהן, ולהשוות בין מספרים עד מיליון. בנוסף התלמידים יפרקו מספרים לפי המבנה העשרוני, יזהו ערך של ספרה במספר נתון ואת השפעת השינוי של הספרה במספר על גודל המספר.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 25/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16808

התאמה בין שבר לייצוג שלו בציור - סדנת העוגות

המקטע עוסק בהכרת שברים פשוטים: שברי יחידה, שברים הקטנים מאחת ושברים השווים לאחת, בשמם ובדרך כתיבתם. התלמידים נעזרים ביישומון השברים לצורך זיהוי וייצוג שברים בציור.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 25/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16812

השוואת שברים - תחרויות ריצה

המקטע עוסק בשתי דרכים נוספות להשוואה בין שברים: א. על ידי השוואת השברים לחצי - אחד מהשברים הנתונים גדול מחצי והשני קטן מחצי. ב. על ידי קירוב של השברים לשלם.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 25/05/2015
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 16800

כפל, אומדן ותובנה מספרית

השיעור עוסק בחקירת תוצאות תרגילי כפל של מספר דו-ספרתי במספר דו-ספרתי כאשר מחליפים בין ספרת היחידות לספרת העשרות בכל אחד מהגורמים. בשיעור בודקים אם התוצאה נשמרת תמיד, ואם לא, מתי היא נשמרת ומדוע.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: מערכי שיעורים, סרטון, יישומון, ספר לימוד דיגיטלי, תרגול, אחר
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 25/05/2015
1 |2 |3 |הבא»
SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduRateNum, EduThumbnail, EduDescription, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduClasses, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduClassTopic",'"t778cD"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m1cD"')) ORDER BY EduCreatedByOrder SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduDescription, EduRateNum, EduThumbnail, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduAuthorId,Size, Rank, Path, Title, Description, Write, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduEduType, EduClasses, EDUOFFICEITEM, EDUCLASSIFICATION, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduClassTopic",'"t778cD"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m1cD"')) ORDER BY EduCreatedByOrder
כתבו לנו קישורים שימושיים מפתח המקצועות עזרה
הפורטל הגדול > מתמטיקה > דפים > default.aspx