דלג לתוכן ראשי
כניסת משתמש רשום
צור קשר 03-9298112 צ'ט פורום
* מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
בחרת ב: מתמטיקה > מצולעים > ד
קיימים 30 חומרי הוראה במקצוע מתמטיקה לכיתה ד בנושא לימוד "מצולעים"
סוג פריט
נוצר על ידי
מיומנויות
שפה
סיווג פדגוגי
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 4685

דומינו משולש

דומינו משולש
כיתות: א, ב, ג, ד, ה שפה: עברית
סוג פריט: יישומון
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 18/12/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1
בתשלום: לא
מס': 4718

לוח מסמרים איזומטרי

לוח מסמרים איזומטרי
כיתות: ג, ד, ה שפה: עברית
סוג פריט: יישומון
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 18/12/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 4779

תרגילו תכונות מצולעים

תרגילו תכונות מצולעים
כיתות: ג, ד שפה: עברית
סוג פריט: תרגול
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 18/12/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 9318

מדידה ואומדן זוויות - מותאם

היחידה מותאמת לרשת חב"דתוכן: זוויות – זיהוי, שיום והשוואה . אומדן גודל הזוויות במעלות. הערכת גדלים שונים של זוויות.כישורים: אומדן והשוואת זוויות .מיומנויות המאה ה-21: חקר ומציאת קשרים.
כיתות: ד, ה שפה: עברית
סוג פריט: סרטון, מערך שיעור 50 דקות, מערכי שיעורים
נוצר על ידי: ממשק
עודכן בתאריך: 18/12/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1מספר מדרגים: 1
בתשלום: לא
מס': 9922

חקירת משולשים

היחידה עוסקת בבניית משולשים על פי זוויות ובקשר שלהם למיון משולשים ע"י צלעות.
כיתות: ג, ד שפה: עברית
סוג פריט: עצם למידה
נוצר על ידי: גלים
עודכן בתאריך: 18/12/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 11356

מבחן במשולשים

רצף שאלות ברמות קושי שונות בנושא משולשים מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ד. בסיום יקבל הלומד ציון על עבודתו.
כיתות: ד, ג שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 18/12/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 11387

מיון משולשים

מטלת חקר בנושא מיון משולשים מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ד. המטלה הפתוחה כוללת קובץ הפעלה. המענה על המטלה יתבצע על צג המחשב או בעזרת קובץ חיצוני שיצורף למטלה. גרסאות העבודה של התלמיד נשמרות ומשמשות ליצירת תלקיט דגיטאלי.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 18/12/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 11374

סוגי משולשים

רצף שאלות ברמות קושי שונות בנושא משולשים מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ד. השאלות מכילות משוב ותשובה ולעיתים גם רמזים ותשובה ומסכי הסבר בהם מודלים להמחשה והסבר מפורט. בסיום יקבל הלומד ציון על עבודתו.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 18/12/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 11424

משולשים

רצף שאלות ברמות קושי שונות, חלקן פתוחות וחלקן סגורות. השאלות הן בנושא משולשים. מתאים לתוכנית הלימודים של כיתות ד ו- ה.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 18/12/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 11430

איפיון משולשים

מטלה מטלת חקר/כתיבה בנושא איפיון משולשים ומיון לפי סוגים. מתאים לתוכנית הלימודים של כיתה ד.המטלה הפתוחה כוללת יישומון/קובץ עזר/ קובץ הפעלה. המענה על המטלה יתבצע על צג המחשב או בעזרת קובץ חיצוני שיצורף למטלה. גרסאות העבודה של התלמיד נשמרות ומשמשות ליצירת תלקיט דגיטאלי.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 18/12/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 11406

מיון משולשים

רצף שאלות ברמות קושי שונות בנושא סוגי משולשים מתאים לתוכנית הלימודים של כיתות ג,ד. השאלות מכילות משוב ותשובה ולעיתים גם רמזים ותשובה ומסכי הסבר בהם מודלים להמחשה והסבר מפורט.. בסיום יקבל הלומד ציון על עבודתו.
כיתות: ג, ד שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 18/12/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: כן
מס': 11380

מיון משולשים

שיעור בנושא משולשים מתאים לתוכנית הלימודים של כיתות ג,ד. השיעור כולל סרטון המאפשר דיאלוג ושיח עם תלמידים ומספר שאלות אינטראקטיביות לבדיקת הבנת נושא. בסרטון מוצג הנושא הנלמד בעזרת שאלות מנחות לדיון ומודלים להמחשה.
כיתות: ג, ד שפה: עברית
סוג פריט: פעילות אינטראקטיבית
נוצר על ידי: LNet
עודכן בתאריך: 18/12/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 11766

על טרפזים ומרובעים אחרים

מטרת השיעור היא להגדיר יחד עם התלמידים מהו טרפז, ובהמשך חוזרים על מרובעים נוספים שהתלמידים נחשפו במקטעים הקודמים.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: מערך שיעור 50 דקות, מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 18/12/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 11640

מיון משולשים על פי זוויות

השיעור מתחיל בחזרה על המושגים בנושא זוויות כמו: מהי זוויות, זווית ישרה, חדה, קהה, ואח"כ עובר לנושא של זוויות במשולשים והגדרת המושגים : משולש קהה זוויות, ישר זווית, חד זוויות. בשיעור התלמידים יתנסו בבניה של משולשים ע"פ זוויות.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: מערך שיעור 50 דקות, מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 18/12/2014
דירוג:
מספר מדרגים: 0
בתשלום: לא
מס': 11757

המקבילית, הדלתון והמעוין שיום מרובעים

זיהוי, שיום והכרה של מרובעים נוספים כמו: מקבילית, דלתון ומעוין. התלמידים ייצרו תמונות המסמרון של המרובעים שהונים.
כיתות: ד שפה: עברית
סוג פריט: מערך שיעור 50 דקות, מערכי שיעורים, סרטון, פעילות אינטראקטיבית, יישומון
נוצר על ידי: עת הדעת
עודכן בתאריך: 18/12/2014
1 |2הבא»
SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduRateNum, EduThumbnail, EduDescription, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduClasses, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduClassTopic",'"t778cD"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m1cD"')) ORDER BY EduCreatedByOrder SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduDescription, EduRateNum, EduThumbnail, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduAuthorId,Size, Rank, Path, Title, Description, Write, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduEduType, EduClasses, EDUOFFICEITEM, EDUCLASSIFICATION, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduClassTopic",'"t778cD"')) And (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m1cD"')) ORDER BY EduCreatedByOrder
כתבו לנו קישורים שימושיים מפתח המקצועות עזרה
הפורטל הגדול > מתמטיקה > Pages > default.aspx