דלג לתוכן ראשי
כניסת משתמש רשום
צור קשר 03-9298112 צ'ט פורום
* מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
*מקצוע *כיתה חפש
בחרת ב:
SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduRateNum, EduThumbnail, EduDescription, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduClasses, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m11cL"')) ORDER BY EduCreatedByOrder SELECT EduRating, EduCreatedBy, EduNameOfCreator, Title, EduCountPageLoad, LastModifiedTime, Created, EduDescription, EduRateNum, EduThumbnail, EduLanguage, EduFreeUse, EduSkillid, EduToolID, EduTopicsListName, EduID, EduAuthorId,Size, Rank, Path, Title, Description, Write, EduItemType, EduTopic, EduMetier, EduEduType, EduClasses, EDUOFFICEITEM, EDUCLASSIFICATION, EduID, EDUSUPERVISION FROM portal..scope() WHERE ContentType = 'חומר למידה' And EduClassification != 'למורים בלבד' And EduIsPublishApprove = 'כן' AND (CONTAINS ("EduClassMetier",'"m11cL"')) ORDER BY EduCreatedByOrder
תורה שבעל פה - ממ"ד כיתה יב נושאי לימוד
מסלול תושב"ע – בית, חינוך ומשפחה - בניית הבית (4)מסלול תושב"ע – בית, חינוך ומשפחה - גירושין (0)מסלול תושב"ע – בית, חינוך ומשפחה - הורים וילדים (0)מסלול תושב"ע – בית, חינוך ומשפחה - התנהלות משפחה (1)מסלול תושב"ע – בית, חינוך ומשפחה - טובים השנים (0)מסלול תושב"ע – בית, חינוך ומשפחה - טומאה וטהרה (0)מסלול תושב"ע – בית, חינוך ומשפחה - יצר ויצירה (0)מסלול תושב"ע – בית, חינוך ומשפחה - כיסוי ראש (0)מסלול תושב"ע – בית, חינוך ומשפחה - מחויבויות בנישואין (1)מסלול תושב"ע – בית, חינוך ומשפחה - מצוות עונה (0)מסלול תושב"ע – בית, חינוך ומשפחה - מתי להינשא (0)מסלול תושב"ע – בית, חינוך ומשפחה - סוגה בשושנים (0)מסלול תושב"ע – בית, חינוך ומשפחה - קידושין ונשואין (2)מסלול תושב"ע – בית, חינוך ומשפחה - קירבה (0)מסלול תושב"ע – במעגלי ההלכה - הלכה למעשה (0)מסלול תושב"ע – במעגלי ההלכה - מבוא לתושב"ע (4)מסלול תושב"ע – במעגלי ההלכה - עיונים (1)מסלול תושב"ע - מסכת קידושין (1)מסלול תלמוד – במעגלי ההלכה - בית חינוך ומשפחה (1)מסלול תלמוד – במעגלי ההלכה - מבוא לתושב"ע (0)מסלול תלמוד – במעגלי ההלכה - עיונים (0)מסלול תלמוד – במעגלי ההלכה - הלכה למעשה (0)מסלול תלמוד - מסכת בבא בתרא (0)מסלול תלמוד - מסכת בבא מציעא (0)מסלול תלמוד - מסכת בבא קמא (0)מסלול תלמוד - מסכת סוכה (0)מסלול תלמוד - מסכת סנהדרין (0)מסלול תלמוד - מסכת פסחים (0)מסלול תלמוד - מסכת קידושין (0)משפט, חברה ורפואה – מספרות השו"ת - אומה וחברה (0)משפט, חברה ורפואה – מספרות השו"ת - ביוגרפיות (1)משפט, חברה ורפואה – מספרות השו"ת - משק וכלכלה (0)משפט, חברה ורפואה – מספרות השו"ת - סביבה (0)משפט, חברה ורפואה – מספרות השו"ת - רפואה (0)משפט, חברה ורפואה – מספרות השו"ת - שלטון וצבא (0)
טרם הוזנו חומרי הוראה למקצוע תורה שבעל פה - ממ"ד לכיתה יב
כתבו לנו קישורים שימושיים מפתח המקצועות עזרה
הפורטל הגדול > תורה שבעל פה - ממ"ד > Pages > default.aspx